Calendar

Round 1: 20-22 October 2023

Manfeild Circuit Chris Amon

Round 2: 17-19 November 2023

Taupo

Round 3: 2-4 February 2024

Hampton Downs

Round 4: 15-17 March 2024

Hampton Downs

Round 5: 6-7 April 2024

Hampton Downs

ROUND 2: TAUPO

NEXT ROUND